Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 138 742 145 845 151 052 156 987 166 404
Lønnsutgifter per elev 109 203 114 240 118 214 123 584 130 492
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 84,7 85,0 85,5 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 057 1 159 1 146 1 028 1 288
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 723 1 953 2 041 1 874 1 954
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no