Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 132 477 138 742 145 845 151 052 156 987
Lønnsutgifter per elev 105 737 109 203 114 240 118 214 123 584
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 83,3 84,7 85,0 85,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 810 1 057 1 159 1 146 1 028
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 755 1 723 1 953 2 041 1 874
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no