Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke
Alle grunnskoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 128 456 132 477 138 742 145 845 151 052
Lønnsutgifter per elev 103 030 105 737 109 203 114 240 118 214
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,4 83,7 83,3 84,7 85,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 727 810 1 057 1 159 1 146
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 702 1 755 1 723 1 953 2 041
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no