Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) vises her.

- Driftsutgifter per elev

Delskår Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 125 870 98 084
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 31 114 23 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no