Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke
Alle grunnskoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår Offentlig
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 125 870
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 31 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no