Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke
Alle grunnskoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Akershus fylke 74 971 77 193 80 218 82 968 86 769
Aust-Agder fylke 86 992 90 359 92 941 96 135 100 213
Buskerud fylke 81 028 82 936 86 263 88 458 91 647
Finnmark Finnmárku fylke 106 247 111 170 116 000 120 098 125 870
Hedmark fylke 89 879 92 108 96 651 100 485 104 653
Hordaland fylke 86 511 89 372 91 913 94 444 97 559
Møre og Romsdal fylke 88 527 90 755 93 595 98 135 102 661
Nordland fylke 94 663 97 545 102 187 107 005 112 455
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 90 763 92 329 96 426 99 726
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 93 195 95 752 99 582 102 488 107 053
Oslo fylke 86 781 87 878 87 761 92 383 95 604
Rogaland fylke 86 174 87 133 88 533 90 615 94 913
Sogn og Fjordane fylke 98 631 102 249 106 071 109 457 114 138
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 84 024 86 382 89 682 92 509
Telemark fylke 90 703 93 558 97 802 101 809 106 214
Troms Romsa fylke 90 353 94 449 99 001 101 858 105 717
Trøndelag fylke 99 371
Vest-Agder fylke 87 128 88 555 91 573 94 152 98 228
Vestfold fylke 83 076 85 824 89 665 91 619 94 903
Østfold fylke 82 910 85 175 88 786 91 213 94 683
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Akershus fylke 17 077 16 873 18 547 19 368 20 845
Aust-Agder fylke 18 136 18 170 19 986 17 106 19 523
Buskerud fylke 18 483 18 327 20 778 21 430 21 934
Finnmark Finnmárku fylke 26 231 26 533 29 841 30 955 31 114
Hedmark fylke 20 124 20 270 20 897 22 664 23 707
Hordaland fylke 19 295 19 183 21 562 23 127 24 515
Møre og Romsdal fylke 18 722 18 843 20 095 21 264 21 821
Nordland fylke 21 587 21 906 22 528 23 797 25 794
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20 984 21 092 22 926 23 492
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 22 328 22 509 22 659 23 771 25 068
Oslo fylke 23 643 22 992 26 172 28 398 30 109
Rogaland fylke 16 448 16 296 17 705 18 407 19 358
Sogn og Fjordane fylke 20 303 20 395 21 788 22 341 23 699
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22 095 22 030 23 321 22 895
Telemark fylke 20 284 20 424 21 371 22 534 23 046
Troms Romsa fylke 24 006 24 234 24 636 24 883 26 157
Trøndelag fylke 24 417
Vest-Agder fylke 19 778 19 593 20 298 19 830 20 409
Vestfold fylke 15 760 15 763 17 285 18 469 19 153
Østfold fylke 17 237 17 198 18 026 19 286 19 650
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no