Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fet kommune
Kommunenr 0227
Alle grunnskoler med adresse i Fet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016
Driftsutgifter per elev 90 739 93 452 94 135 96 785 102 907
Lønnsutgifter per elev 70 615 72 376 74 764 76 087 80 783
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,2 77,7 79,2 79,0 80,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 728 605 445 668 1 122
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 250 1 398 624 1 485 1 508
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no