Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fet kommune
Kommunenr 0227
Alle grunnskoler med adresse i Fet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 93 452 94 135 96 785 102 907 104 985
Lønnsutgifter per elev 72 376 74 764 76 087 80 783 81 894
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,7 79,2 79,0 80,9 79,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 605 445 668 1 122 1 352
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 398 624 1 485 1 508 1 395
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no