Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fedje kommune
Kommunenr 4633
Alle grunnskoler med adresse i Fedje kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 180 523 189 315 186 428 199 141 224 158
Lønnsutgifter per elev 145 503 148 863 150 995 159 356 183 821
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,8 83,4 87,8 88,0 89,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 373 973 1 238 1 326 3 381
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 935 2 110 1 739 3 194 2 371
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no