Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fedje kommune
Kommunenr 4633
Alle grunnskoler med adresse i Fedje kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 189 315 186 428 199 141 224 158 243 707
Lønnsutgifter per elev 148 863 150 995 159 356 183 821 196 888
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 87,8 88,0 89,0 93,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 973 1 238 1 326 3 381 152
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 110 1 739 3 194 2 371 3 320
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no