Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fauske - Fuosko kommune
Kommunenr 1841
Alle grunnskoler med adresse i Fauske - Fuosko kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 122 764 124 897 131 366 144 017 154 019
Lønnsutgifter per elev 103 676 102 664 107 963 116 475 125 616
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,0 85,4 87,0 83,0 88,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 451 343 520 1 909 1 569
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 103 1 314 1 072 819 747
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no