Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fauske - Fuosko kommune
Kommunenr 1841
Alle grunnskoler med adresse i Fauske - Fuosko kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 113 015 122 764 124 897 131 366 144 017
Lønnsutgifter per elev 95 018 103 676 102 664 107 963 116 475
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,7 87,0 85,4 87,0 83,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 328 451 343 520 1 909
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 458 1 103 1 314 1 072 819
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no