Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fagertun skole
Skoleveien 28
2485 RENDALEN
Org.nr 973681737
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rendalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Fagertun skole
Rendalen kommune 143 388 137 764 140 991 145 328 152 125
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Fagertun skole
Rendalen kommune 115 043 106 762 104 658 111 450 121 631
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Fagertun skole
Rendalen kommune 83,4 80,3 79,5 77,1 82,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Fagertun skole
Rendalen kommune 1 581 2 486 3 015 2 423 2 551
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Fagertun skole
Rendalen kommune 3 370 2 990 2 619 1 713 3 693
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no