Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fagerlund skole (utgått)
Røysumslinna 2
2770 JAREN
Org.nr 975273822
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Gran kommune 116 407 122 373 124 083 127 923 136 450
Oppland fylke (utgått) 118 082 122 242 126 264 132 123 138 421
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Gran kommune 95 097 99 008 99 717 103 602 111 318
Oppland fylke (utgått) 93 592 97 077 100 765 105 658 110 628
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Gran kommune 89,5 88,5 89,6 89,3 89,0
Oppland fylke (utgått) 81,4 82,9 83,2 83,3 83,5
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Gran kommune 1 231 719 1 479 1 169 1 415
Oppland fylke (utgått) 832 1 092 1 067 1 018 904
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Gran kommune 1 414 1 325 1 365 1 050 1 147
Oppland fylke (utgått) 1 580 1 604 1 645 1 409 1 465
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no