Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 115 485 118 229
Lønnsutgifter per elev 94 524 96 792
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,2 88,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 631 532
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 257 1 196
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no