Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Alta kommune 122 663 126 080 126 454 133 214 140 676
Alver kommune
Askøy kommune 94 228 97 695 108 289 112 140 113 228
Bjørnafjorden kommune
Eidsvoll kommune 91 564 96 776 99 581 105 723 111 811
Elverum kommune 103 524 108 301 115 066 118 098 124 881
Færder kommune 115 485 118 229
Grimstad kommune 99 715 106 025 97 316 112 669 113 925
Harstad - Hárstták kommune 107 505 112 917 114 944 117 025 122 220
Holmestrand kommune
Horten kommune 100 982 108 680 109 850 114 795 119 403
Kongsberg kommune 104 394 115 804 119 145 122 323 127 496
Kristiansund kommune 105 480 108 800 115 413 118 713 117 442
Levanger kommune 111 657 116 058 120 455 120 001 125 522
Lier kommune 102 488 107 952 109 850 111 030 116 480
Lillehammer kommune 103 450 106 582 109 405 114 020 122 042
Lindesnes kommune
Narvik kommune
Nes kommune 99 145 105 243 104 478 105 685 115 265
Nittedal kommune 92 271 97 342 99 314 104 797 104 848
Rana kommune 103 873 103 315 105 440 116 496 122 066
Sola kommune 103 749 107 233 107 180 108 331 109 630
Stange kommune 111 501 116 483 115 332 119 460 124 592
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune 105 792 109 776 109 092 110 723 115 486
Sunnfjord kommune
Ås kommune 101 578 106 879 110 288 115 568 127 015
Lønnsutgifter per elev
Alta kommune 96 035 101 190 101 238 106 285 111 381
Alver kommune
Askøy kommune 77 308 78 379 83 201 87 569 89 869
Bjørnafjorden kommune
Eidsvoll kommune 75 607 77 900 79 860 84 400 89 928
Elverum kommune 86 451 87 341 92 682 95 974 100 418
Færder kommune 94 524 96 792
Grimstad kommune 81 894 88 006 83 119 92 582 95 432
Harstad - Hárstták kommune 86 662 88 410 91 076 93 774 99 053
Holmestrand kommune
Horten kommune 82 044 90 213 92 615 95 531 98 225
Kongsberg kommune 82 135 89 365 91 483 94 144 98 763
Kristiansund kommune 86 083 89 097 92 360 98 097 97 226
Levanger kommune 90 111 92 178 95 510 95 430 99 713
Lier kommune 77 445 79 959 81 383 82 671 87 206
Lillehammer kommune 76 268 77 795 86 055 90 441 96 557
Lindesnes kommune
Narvik kommune
Nes kommune 79 613 82 814 83 748 85 772 88 529
Nittedal kommune 74 186 77 918 79 244 83 094 83 103
Rana kommune 87 671 84 679 86 728 93 105 92 937
Sola kommune 80 161 84 149 84 563 86 440 88 585
Stange kommune 89 001 91 399 88 975 92 361 99 822
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune 86 105 88 795 88 953 89 531 92 344
Sunnfjord kommune
Ås kommune 82 204 86 061 89 383 92 843 96 305
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alta kommune 83,9 88,6 89,2 88,4 89,8
Alver kommune
Askøy kommune 83,5 82,1 79,0 80,2 82,9
Bjørnafjorden kommune
Eidsvoll kommune 84,7 83,5 82,7 82,1 83,7
Elverum kommune 91,7 90,5 91,2 89,5 89,0
Færder kommune 88,2 88,3
Grimstad kommune 79,1 79,8 84,0 79,0 80,0
Harstad - Hárstták kommune 82,7 80,5 82,1 82,8 84,6
Holmestrand kommune
Horten kommune 84,3 87,6 87,8 84,9 84,3
Kongsberg kommune 79,2 82,3 83,3 82,6 82,9
Kristiansund kommune 85,2 89,6 84,8 86,5 86,6
Levanger kommune 83,4 83,7 83,0 82,5 81,0
Lier kommune 77,1 75,9 75,9 76,4 76,7
Lillehammer kommune 74,2 74,0 80,3 81,0 82,2
Lindesnes kommune
Narvik kommune
Nes kommune 80,2 79,3 81,2 81,7 76,8
Nittedal kommune 81,3 82,1 81,8 80,1 80,8
Rana kommune 85,9 84,7 84,8 83,8 77,9
Sola kommune 78,8 81,7 82,4 82,4 82,7
Stange kommune 76,8 77,0 74,6 74,6 77,8
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune 83,4 83,7 84,6 83,4 82,2
Sunnfjord kommune
Ås kommune 80,7 81,3 81,4 81,3 77,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alta kommune 837 585 707 555 836
Alver kommune
Askøy kommune 439 650 879 519 700
Bjørnafjorden kommune
Eidsvoll kommune 688 613 664 751 773
Elverum kommune 863 866 991 614 1 023
Færder kommune 631 532
Grimstad kommune 852 619 763 342 278
Harstad - Hárstták kommune 550 1 935 1 369 1 655 1 987
Holmestrand kommune
Horten kommune 1 443 826 381 579 392
Kongsberg kommune 1 159 811 551 664 1 029
Kristiansund kommune 529 1 003 1 258 610 543
Levanger kommune 1 363 1 449 875 415 1 090
Lier kommune 1 489 1 530 1 609 1 542 1 778
Lillehammer kommune 704 377 817 653 1 256
Lindesnes kommune
Narvik kommune
Nes kommune 616 1 340 1 388 1 529 1 664
Nittedal kommune 497 577 396 425 1 585
Rana kommune 865 1 095 816 1 321 1 935
Sola kommune 816 599 522 320 196
Stange kommune 725 1 732 1 257 2 039 684
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune 664 1 421 615 1 588 2 194
Sunnfjord kommune
Ås kommune 707 924 1 398 1 024 991
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alta kommune 1 129 1 161 1 226 1 242 1 265
Alver kommune
Askøy kommune 1 655 1 770 1 829 1 325 1 313
Bjørnafjorden kommune
Eidsvoll kommune 1 088 1 102 1 062 1 029 1 247
Elverum kommune 1 120 1 320 1 409 1 115 1 102
Færder kommune 1 257 1 196
Grimstad kommune 1 456 1 392 1 522 1 178 1 044
Harstad - Hárstták kommune 1 087 1 490 2 147 1 322 1 078
Holmestrand kommune
Horten kommune 2 179 1 936 1 499 1 213 1 073
Kongsberg kommune 1 460 1 341 1 216 1 014 1 132
Kristiansund kommune 1 072 1 249 1 204 909 819
Levanger kommune 1 247 1 318 1 171 932 1 106
Lier kommune 1 279 1 277 1 329 1 132 1 130
Lillehammer kommune 1 183 980 1 171 956 1 015
Lindesnes kommune
Narvik kommune
Nes kommune 1 444 1 427 1 295 1 131 1 015
Nittedal kommune 948 1 180 712 707 889
Rana kommune 1 106 1 572 1 292 1 101 1 178
Sola kommune 1 553 1 366 1 269 927 856
Stange kommune 1 953 1 972 1 684 1 335 1 426
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune 1 155 1 085 1 118 981 973
Sunnfjord kommune
Ås kommune 1 247 1 359 1 093 1 068 973
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no