Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 3811
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Bamble kommune 106 545 111 655 115 394 121 926 125 452
Drangedal kommune 117 428 125 756 135 342 152 418 141 890
Fyresdal kommune 156 500 160 587 163 093 173 820 192 283
Færder kommune 115 485
Hjartdal kommune 161 823 156 521 159 101 157 381 166 613
Holmestrand kommune
Horten kommune 94 369 100 982 108 680 109 850 114 795
Kragerø kommune 116 546 122 871 129 638 138 940 143 556
Kviteseid kommune 126 656 126 832 133 548 138 141 148 240
Larvik kommune 110 450
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 162 676 164 155 173 742 176 994 184 849
Nome kommune 112 701 115 612 119 714 119 304 122 540
Notodden kommune 114 142 112 928 122 727 132 490 139 871
Porsgrunn kommune 104 360 104 082 108 584 112 466 118 079
Sandefjord kommune 106 356 115 286
Seljord kommune 120 787 125 966 130 774 132 547 136 920
Siljan kommune 117 279 119 908 128 732 135 391 147 220
Skien kommune 99 585 102 615 109 552 112 904 116 716
Tinn kommune 138 011 143 955 144 500 148 963 159 738
Tokke kommune 159 494 150 073 150 843 153 014 155 077
Tønsberg kommune
Vinje kommune 165 803 167 517 173 051 182 585 179 042
Lønnsutgifter per elev
Bamble kommune 88 320 91 783 94 958 99 840 103 269
Drangedal kommune 94 267 99 505 101 885 104 068 106 747
Fyresdal kommune 118 188 122 856 128 950 139 420 146 873
Færder kommune 94 524
Hjartdal kommune 127 452 130 376 129 642 127 509 132 557
Holmestrand kommune
Horten kommune 77 258 82 044 90 213 92 615 95 531
Kragerø kommune 93 531 100 061 104 985 114 263 116 500
Kviteseid kommune 107 132 107 420 112 473 115 423 124 987
Larvik kommune 93 323
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 133 801 136 996 147 210 145 443 147 060
Nome kommune 94 787 96 883 98 428 96 257 100 150
Notodden kommune 88 958 90 125 102 549 107 804 113 524
Porsgrunn kommune 84 843 84 956 88 455 89 908 94 608
Sandefjord kommune 87 488 93 959
Seljord kommune 98 065 103 123 107 599 108 472 110 740
Siljan kommune 97 730 99 058 106 168 112 221 117 954
Skien kommune 79 751 83 321 88 402 91 386 95 450
Tinn kommune 110 796 115 476 115 758 119 942 130 084
Tokke kommune 131 193 124 395 123 040 126 123 126 276
Tønsberg kommune
Vinje kommune 135 495 135 045 138 977 147 588 143 773
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Bamble kommune 85,0 85,4 85,6 84,5 85,5
Drangedal kommune 85,5 84,9 79,9 76,1 79,8
Fyresdal kommune 75,5 76,4 78,3 77,8 84,1
Færder kommune 88,2
Hjartdal kommune 81,1 85,8 85,2 85,1 82,3
Holmestrand kommune
Horten kommune 84,4 84,3 87,6 87,8 84,9
Kragerø kommune 82,0 86,2 86,0 88,9 87,8
Kviteseid kommune 89,9 86,1 88,6 88,8 91,6
Larvik kommune 88,4
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 82,8 83,9 88,3 85,8 80,3
Nome kommune 86,6 80,9 81,9 80,6 79,9
Notodden kommune 80,5 83,6 92,4 87,6 88,4
Porsgrunn kommune 83,5 84,4 86,1 85,3 85,9
Sandefjord kommune 85,8 84,2
Seljord kommune 82,4 85,1 87,0 84,5 84,0
Siljan kommune 81,4 81,3 82,9 83,3 81,5
Skien kommune 84,5 86,2 86,0 86,2 87,8
Tinn kommune 84,1 85,0 83,0 85,6 85,0
Tokke kommune 82,6 83,8 82,8 83,5 83,0
Tønsberg kommune
Vinje kommune 86,0 84,6 84,6 84,0 84,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Bamble kommune 578 531 1 015 910 199
Drangedal kommune 289 296 380 643 477
Fyresdal kommune 1 029 998 494 627 699
Færder kommune 631
Hjartdal kommune 1 148 1 765 1 197 2 399 2 376
Holmestrand kommune
Horten kommune 1 104 1 443 826 381 579
Kragerø kommune 274 344 662 551 469
Kviteseid kommune 1 040 1 132 1 786 1 563 1 164
Larvik kommune 248
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 1 393 772 1 257 945 1 835
Nome kommune 1 178 1 188 1 469 2 311 1 181
Notodden kommune 370 450 854 382 566
Porsgrunn kommune 856 1 065 2 209 2 332 1 413
Sandefjord kommune 2 092 2 124
Seljord kommune 1 305 1 989 1 234 1 851 2 637
Siljan kommune 598 572 1 372 1 032 2 107
Skien kommune 1 256 1 344 1 034 1 094 989
Tinn kommune 1 487 1 320 1 457 1 462 913
Tokke kommune 2 491 1 907 2 329 2 065 2 596
Tønsberg kommune
Vinje kommune 2 049 1 464 2 168 2 688 2 019
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Bamble kommune 1 897 2 107 1 856 2 041 2 510
Drangedal kommune 1 293 1 603 1 803 1 367 1 373
Fyresdal kommune 1 776 2 098 1 933 1 875 2 087
Færder kommune 1 257
Hjartdal kommune 2 169 2 150 2 092 1 688 2 031
Holmestrand kommune
Horten kommune 2 536 2 179 1 936 1 499 1 213
Kragerø kommune 1 079 1 402 1 658 1 096 1 138
Kviteseid kommune 2 559 2 504 2 879 2 173 2 551
Larvik kommune 1 920
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 2 156 2 448 1 671 2 935 1 989
Nome kommune 1 294 1 260 1 549 1 538 1 179
Notodden kommune 1 278 1 224 1 665 1 380 1 409
Porsgrunn kommune 1 237 1 446 1 344 1 600 1 485
Sandefjord kommune 1 735 1 378
Seljord kommune 1 377 1 416 1 606 1 837 1 485
Siljan kommune 1 383 1 703 1 653 1 482 1 774
Skien kommune 1 037 1 178 1 233 1 196 1 103
Tinn kommune 2 062 2 356 1 888 2 184 2 864
Tokke kommune 1 890 1 864 2 070 2 128 1 909
Tønsberg kommune
Vinje kommune 4 035 4 225 3 266 3 177 3 238
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no