Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Færder kommune
Kommunenr 0729
Alle grunnskoler med adresse i Færder kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 115 485
Lønnsutgifter per elev 94 524
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 631
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 257
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no