Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 0541
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 143 036
Lønnsutgifter per elev 111 065
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 262
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 980
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no