Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 0541
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 127 334 133 622 138 193 139 964 143 036
Lønnsutgifter per elev 96 451 100 020 107 027 107 467 111 065
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,0 78,9 80,6 78,6 76,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 152 3 549 2 185 2 983 1 262
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 123 2 887 1 921 2 608 2 980
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no