Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 0541
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Etnedal kommune 127 334 133 622 138 193 139 964 143 036
Oppland fylke 110 581 115 523 118 082 122 242 126 264
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Etnedal kommune 96 451 100 020 107 027 107 467 111 065
Oppland fylke 87 232 91 606 93 592 97 077 100 765
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Etnedal kommune 78,0 78,9 80,6 78,6 76,9
Oppland fylke 80,2 80,9 81,4 82,9 83,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Etnedal kommune 2 152 3 549 2 185 2 983 1 262
Oppland fylke 861 834 832 1 092 1 067
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Etnedal kommune 2 123 2 887 1 921 2 608 2 980
Oppland fylke 1 499 1 649 1 580 1 604 1 645
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no