Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 0541
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Beiarn kommune 181 632 174 682 180 817 216 022 232 566
Berlevåg kommune 159 614 169 131 184 620 227 492 251 852
Bremanger kommune 141 403 149 815 159 853 160 165 162 023
Bygland kommune 129 958 142 981 151 876 155 890 152 020
Deatnu - Tana kommune 181 754 183 771 200 423 200 260 214 438
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 160 738 168 233 161 499 171 789 169 087
Engerdal kommune 170 667 183 581 193 458 198 344 205 666
Etnedal kommune 127 334 133 622 138 193 139 964 143 036
Evenes kommune 112 513 107 937 111 520 118 817 146 301
Fyresdal kommune 146 586 156 500 160 587 163 093 173 820
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 160 677 164 881 175 616 207 250 227 698
Gamvik kommune 190 421 209 846 213 540 214 250 216 144
Gildeskål kommune 154 431 142 771 182 977 173 652 189 443
Grong kommune 147 522 159 312 145 717 152 839 164 982
Hamarøy - Hábmer kommune 154 870 158 100 166 622 168 036
Hasvik kommune 179 185 179 990 186 882 198 675 210 965
Hattfjelldal kommune 145 442 161 615 167 615 182 908 196 258
Ibestad kommune 148 678 155 018 172 349 147 557 181 731
Jondal kommune 141 475 146 715 151 789 152 697 166 863
Karlsøy kommune 153 191 171 802 175 236 177 948 186 530
Kvalsund kommune 199 407 189 346 196 421 215 777 232 450
Kvæfjord kommune 146 488 141 776 143 876 153 627 153 904
Kvænangen kommune 166 058 187 275 190 425 185 414 189 310
Lebesby kommune 127 675 145 112 152 641 172 810 186 160
Loabák - Lavangen kommune 153 753 177 676 169 778 162 410 169 072
Loppa kommune 189 340 229 854 249 037 283 795 260 093
Lyngen kommune 148 466 151 764 158 031 168 765 178 492
Lærdal kommune 137 355 134 481 140 950 145 065 141 872
Masfjorden kommune 185 578 197 082 213 044 212 994 191 756
Måsøy kommune 175 017 177 884 194 077 189 591 184 469
Namsskogan kommune 167 022 156 920 161 020 163 018 172 309
Nesna kommune 106 619 117 387 137 573 138 619 136 304
Norddal kommune 139 180 149 400 158 586 161 058 171 517
Nore og Uvdal kommune 144 844 145 508 158 716 151 421 159 291
Raarvihke - Røyrvik kommune 162 971 152 945 166 276 199 882 205 164
Rollag kommune 147 941 151 109 158 089 167 685 194 481
Røst kommune 141 760 140 860 133 757 161 419 170 000
Smøla kommune 132 764 141 184 147 259 153 958 152 019
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 129 920 134 842 146 166 149 302 162 661
Sørfold kommune 160 558 174 563 181 515 188 947 199 945
Tydal kommune 214 852 220 734 213 434 207 535 192 804
Ulvik kommune 169 022 172 232 181 192 177 196 190 709
Valle kommune 147 295 152 629 154 818 173 132 184 387
Vang kommune 169 475 176 250 174 322 153 961 168 951
Vega kommune 141 400 147 225 160 541 192 117 197 112
Åmli kommune 135 774 137 184 134 886 147 155 150 746
Åseral kommune 160 382 197 231 195 376 190 809 202 336
Lønnsutgifter per elev
Beiarn kommune 134 267 132 769 138 444 160 026 180 160
Berlevåg kommune 125 192 135 905 140 395 154 175 169 387
Bremanger kommune 116 238 126 214 132 426 129 147 130 133
Bygland kommune 103 331 113 004 120 629 122 123 119 878
Deatnu - Tana kommune 140 243 144 340 155 010 155 668 149 826
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 129 178 135 242 129 400 136 388 134 578
Engerdal kommune 126 412 139 238 151 309 151 567 158 888
Etnedal kommune 96 451 100 020 107 027 107 467 111 065
Evenes kommune 92 873 87 871 90 177 97 176 108 140
Fyresdal kommune 111 123 118 188 122 856 128 950 139 420
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 128 430 132 619 139 849 164 095 179 094
Gamvik kommune 152 624 162 833 178 759 161 455 152 031
Gildeskål kommune 108 340 114 731 118 787 134 728 147 105
Grong kommune 121 849 129 782 123 461 125 075 130 784
Hamarøy - Hábmer kommune 118 244 120 851 126 761 128 000
Hasvik kommune 139 630 140 230 147 345 163 194 166 996
Hattfjelldal kommune 114 175 125 885 129 213 141 244 148 722
Ibestad kommune 125 086 129 405 142 202 119 974 123 689
Jondal kommune 119 166 123 772 123 266 123 935 138 626
Karlsøy kommune 122 477 137 122 141 815 144 810 151 221
Kvalsund kommune 154 450 145 137 147 431 166 147 173 834
Kvæfjord kommune 127 646 123 703 123 494 129 657 131 080
Kvænangen kommune 137 681 154 405 161 700 155 876 156 344
Lebesby kommune 99 781 111 970 119 909 129 335 146 861
Loabák - Lavangen kommune 108 962 125 522 124 375 124 624 129 546
Loppa kommune 151 567 178 712 194 623 221 494 201 590
Lyngen kommune 109 796 112 286 117 186 121 846 130 661
Lærdal kommune 104 075 102 252 107 145 110 576 106 599
Masfjorden kommune 152 739 161 973 176 783 176 396 174 485
Måsøy kommune 136 483 139 618 148 869 145 569 142 835
Namsskogan kommune 122 106 111 948 116 788 117 995 126 329
Nesna kommune 79 954 84 948 102 128 103 681 102 750
Norddal kommune 113 109 118 582 127 527 128 584 135 445
Nore og Uvdal kommune 114 689 116 843 129 833 121 882 130 033
Raarvihke - Røyrvik kommune 114 353 108 410 112 948 135 124 137 883
Rollag kommune 115 142 121 527 128 836 143 925 158 158
Røst kommune 111 646 110 910 115 409 134 647 138 774
Smøla kommune 106 736 113 906 116 141 118 037 111 997
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 106 986 110 415 119 776 120 984 130 235
Sørfold kommune 131 220 141 935 144 403 156 008 165 239
Tydal kommune 176 496 182 291 174 829 165 989 157 324
Ulvik kommune 132 406 139 208 147 328 146 634 155 705
Valle kommune 113 154 122 037 123 904 130 014 137 339
Vang kommune 135 290 136 321 129 631 118 905 114 271
Vega kommune 105 594 112 300 122 529 148 039 153 819
Åmli kommune 105 535 111 032 103 762 120 198 122 883
Åseral kommune 127 653 147 945 145 458 140 291 147 949
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Beiarn kommune 75,8 77,7 79,6 77,6 82,1
Berlevåg kommune 83,3 81,6 72,0 65,2 66,0
Bremanger kommune 85,3 85,3 85,8 85,8 81,8
Bygland kommune 82,6 77,2 79,6 86,7 79,5
Deatnu - Tana kommune 90,8 93,6 91,8 93,9 83,8
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 82,3 82,3 83,5 82,7 82,9
Engerdal kommune 109,1 113,6 114,3 118,4 118,1
Etnedal kommune 78,0 78,9 80,6 78,6 76,9
Evenes kommune 73,6 68,8 68,7 76,8 80,9
Fyresdal kommune 77,5 75,5 76,4 78,3 77,8
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 87,7 89,2 87,2 86,8 87,1
Gamvik kommune 79,0 75,6 82,9 76,9 72,1
Gildeskål kommune 70,7 80,0 72,0 78,3 80,0
Grong kommune 83,9 82,4 82,6 78,7 74,9
Hamarøy - Hábmer kommune 83,6 74,4 70,6 69,6
Hasvik kommune 82,9 83,2 84,8 83,6 81,9
Hattfjelldal kommune 81,6 80,0 81,0 84,2 83,2
Ibestad kommune 77,8 72,8 73,3 86,2 70,8
Jondal kommune 82,8 85,0 83,6 81,3 85,0
Karlsøy kommune 78,3 79,0 81,2 81,3 78,4
Kvalsund kommune 81,8 81,5 80,1 83,2 80,0
Kvæfjord kommune 91,5 88,0 89,4 92,5 93,6
Kvænangen kommune 88,9 87,2 88,1 88,3 88,4
Lebesby kommune 76,8 77,3 80,9 78,2 85,5
Loabák - Lavangen kommune 75,5 79,8 82,2 85,9 80,5
Loppa kommune 77,3 76,8 82,1 76,9 80,3
Lyngen kommune 75,8 75,3 75,4 74,7 76,1
Lærdal kommune 74,7 75,7 76,6 77,6 76,8
Masfjorden kommune 86,8 86,3 91,8 90,4 86,4
Måsøy kommune 79,5 83,2 80,8 81,6 80,9
Namsskogan kommune 66,9 67,7 67,1 66,9 70,0
Nesna kommune 75,5 77,2 89,6 86,7 83,9
Norddal kommune 84,8 80,9 82,3 86,3 83,9
Nore og Uvdal kommune 82,1 89,8 92,1 87,1 83,6
Raarvihke - Røyrvik kommune 73,1 74,8 75,2 80,2 73,5
Rollag kommune 76,1 79,5 75,2 74,3 79,0
Røst kommune 80,6 79,4 88,5 85,2 83,4
Smøla kommune 81,3 79,3 77,1 79,3 80,1
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 82,1 78,7 80,2 77,4 82,2
Sørfold kommune 85,1 85,9 79,2 84,1 86,0
Tydal kommune 92,4 92,1 90,4 87,8 86,4
Ulvik kommune 79,0 81,1 83,4 87,9 87,6
Valle kommune 77,7 78,8 81,2 76,0 77,6
Vang kommune 83,5 80,1 78,4 81,7 69,5
Vega kommune 72,5 77,1 79,7 81,2 80,4
Åmli kommune 76,8 80,4 79,8 83,0 82,6
Åseral kommune 78,7 74,9 75,0 74,8 74,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Beiarn kommune 554 39 1 069 236 481
Berlevåg kommune 520 428 169 1 294 2 674
Bremanger kommune 2 065 541 2 783 1 069 700
Bygland kommune 328 609 825 2 149 1 115
Deatnu - Tana kommune 645 165 371 305 1 558
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 980 574 70 941 879
Engerdal kommune 990 1 407 1 007 2 313 1 412
Etnedal kommune 2 152 3 549 2 185 2 983 1 262
Evenes kommune 1 136 1 432 772 717 5 467
Fyresdal kommune 618 1 029 998 494 627
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 804 1 584 2 015 1 469 1 116
Gamvik kommune 1 797 870 162 480 1 697
Gildeskål kommune 1 229 1 106 1 260 1 956 1 445
Grong kommune 785 649 535 1 797 625
Hamarøy - Hábmer kommune 1 576 1 747 2 732 2 247
Hasvik kommune 1 976 2 204 2 522 2 560 2 895
Hattfjelldal kommune 411 400 1 102 3 826 6 530
Ibestad kommune 293 241 396 1 197 1 403
Jondal kommune 469 1 407 2 743 1 104 557
Karlsøy kommune 473 1 530 1 786 1 563 1 613
Kvalsund kommune 2 000 957 1 151 1 864 3 247
Kvæfjord kommune 343 907 1 033 2 045 1 842
Kvænangen kommune 2 211 3 477 1 815 985 2 803
Lebesby kommune 657 742 633 2 502 2 146
Loabák - Lavangen kommune 2 032 1 578 1 157 2 792 1 670
Loppa kommune 697 710 802 813 895
Lyngen kommune 724 639 300 668 695
Lærdal kommune 326 516 464 171 65
Masfjorden kommune 4 550 4 350 4 527 4 891 9 584
Måsøy kommune 1 942 652 1 131 397 536
Namsskogan kommune 913 212 1 101 2 569 1 227
Nesna kommune 269 386 821 849 355
Norddal kommune 649 875 685 992 1 201
Nore og Uvdal kommune 1 093 941 1 151 1 229 1 403
Raarvihke - Røyrvik kommune 1 535 154 1 466 444 1 661
Rollag kommune 3 351 1 407 2 570 2 064 2 743
Røst kommune 327 16 17 3 756 268
Smøla kommune 1 252 1 466 1 318 2 367 2 364
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 122 44 416 1 003 1 788
Sørfold kommune 2 321 1 682 2 794 1 558 2 666
Tydal kommune 4 712 3 487 2 657 4 098 4 520
Ulvik kommune 260 640 464 703 1 360
Valle kommune 3 021 1 212 986 3 351 3 175
Vang kommune 650 288 2 233 1 146 413
Vega kommune 416 379 360 752 761
Åmli kommune 263 756 643 416 621
Åseral kommune 871 2 141 3 191 3 027 2 568
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Beiarn kommune 3 113 2 883 3 539 3 059 2 234
Berlevåg kommune 1 907 1 311 2 241 1 871 1 528
Bremanger kommune 2 983 2 432 2 821 2 439 2 179
Bygland kommune 2 603 2 973 3 461 2 311 2 912
Deatnu - Tana kommune 1 945 1 109 1 383 2 634 2 559
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 1 594 1 939 2 169 1 987 1 985
Engerdal kommune 2 512 1 901 2 583 2 582 2 219
Etnedal kommune 2 123 2 887 1 921 2 608 2 980
Evenes kommune 1 240 1 238 1 492 1 420 3 272
Fyresdal kommune 1 876 1 776 2 098 1 933 1 875
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 2 330 2 261 2 290 2 203 1 875
Gamvik kommune 2 668 4 859 2 719 3 560 3 278
Gildeskål kommune 1 855 1 870 2 287 2 489 2 177
Grong kommune 1 552 1 388 1 713 1 279 1 227
Hamarøy - Hábmer kommune 2 271 1 950 2 368 2 422
Hasvik kommune 3 036 3 039 2 810 3 273 3 432
Hattfjelldal kommune 2 011 2 242 2 408 2 890 2 071
Ibestad kommune 1 962 1 427 1 463 2 087 2 849
Jondal kommune 1 366 1 607 1 747 2 705 2 909
Karlsøy kommune 1 983 2 257 2 191 2 437 2 601
Kvalsund kommune 3 129 2 512 3 058 3 427 2 849
Kvæfjord kommune 1 646 1 694 1 921 1 905 1 700
Kvænangen kommune 2 994 2 802 2 565 2 009 2 535
Lebesby kommune 2 306 2 334 2 667 3 501 3 549
Loabák - Lavangen kommune 2 322 2 736 2 981 2 938 2 131
Loppa kommune 3 451 4 068 3 153 4 987 3 241
Lyngen kommune 1 865 2 045 1 879 1 886 2 026
Lærdal kommune 1 685 1 614 1 759 1 388 1 415
Masfjorden kommune 2 441 2 404 2 228 2 184 2 225
Måsøy kommune 1 633 1 397 1 414 1 417 1 708
Namsskogan kommune 2 068 1 307 1 616 2 256 2 377
Nesna kommune 1 124 1 304 1 301 1 650 1 666
Norddal kommune 2 033 1 566 1 749 1 408 2 001
Nore og Uvdal kommune 1 661 1 428 1 832 3 136 2 463
Raarvihke - Røyrvik kommune 2 012 2 612 1 603 2 130 1 770
Rollag kommune 2 241 1 400 2 496 1 614 2 140
Røst kommune 2 289 3 090 1 492 1 663 1 782
Smøla kommune 2 121 2 060 1 714 4 070 2 334
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 1 620 1 786 1 768 1 870 2 196
Sørfold kommune 1 777 1 797 2 012 1 869 2 170
Tydal kommune 2 442 2 850 2 203 2 190 1 997
Ulvik kommune 2 807 2 448 2 056 1 980 2 469
Valle kommune 2 427 3 422 3 317 3 622 5 058
Vang kommune 3 267 3 508 3 657 3 664 2 962
Vega kommune 2 017 2 016 1 971 2 279 2 283
Åmli kommune 2 671 2 180 2 914 2 502 2 694
Åseral kommune 1 611 2 249 2 154 1 889 2 606
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no