Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 0541
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Dovre kommune 123 690 133 855 138 605 153 411 163 768
Etnedal kommune 127 334 133 622 138 193 139 964 143 036
Gausdal kommune 115 381 123 873 130 166 137 554 140 248
Gjøvik kommune 102 685 109 052 110 689 114 729 116 885
Gran kommune 107 499 112 480 116 407 122 373 124 083
Jevnaker kommune 101 705 108 526 112 882 114 115 120 888
Lesja kommune 129 265 134 922 132 495 142 191 146 585
Lillehammer kommune 104 290 105 876 103 450 106 582 109 405
Lom kommune 130 673 137 701 143 702 133 398 138 444
Lunner kommune 109 055 106 091 107 659 111 995 112 330
Nord-Aurdal kommune 88 532 98 272 98 373 103 504 113 453
Nord-Fron kommune 114 681 120 756 124 967 130 270 135 773
Nordre Land kommune 114 137 119 048 120 322 121 333 121 435
Ringebu kommune 117 009 121 895 126 940 132 939 134 861
Sel kommune 118 496 120 069 122 178 122 080 126 938
Skjåk kommune 124 544 136 194 139 137 157 085 159 373
Søndre Land kommune 122 953 124 374 127 850 135 053 146 163
Sør-Aurdal kommune 127 159 127 000 126 817 140 471 149 090
Sør-Fron kommune 142 738 143 921 144 939 139 221 142 512
Vang kommune 169 475 176 250 174 322 153 961 168 951
Vestre Slidre kommune 136 877 131 416 133 542 148 641 139 293
Vestre Toten kommune 97 049 104 375 110 329 115 694 122 181
Vågå kommune 114 192 121 700 125 995 132 935 139 044
Østre Toten kommune 111 061 119 595 122 137 127 573 133 682
Øyer kommune 120 729 129 438 146 623 144 104 149 766
Øystre Slidre kommune 122 520 129 719 139 557 138 644 146 046
Lønnsutgifter per elev
Dovre kommune 105 150 113 020 115 711 124 713 138 063
Etnedal kommune 96 451 100 020 107 027 107 467 111 065
Gausdal kommune 92 062 100 150 105 857 107 213 112 906
Gjøvik kommune 76 875 82 511 85 217 89 327 91 367
Gran kommune 86 040 91 892 95 097 99 008 99 717
Jevnaker kommune 81 967 87 405 91 700 93 279 98 782
Lesja kommune 103 120 108 930 105 797 113 885 119 164
Lillehammer kommune 75 936 76 764 76 268 77 795 86 055
Lom kommune 104 970 113 330 111 575 107 406 111 607
Lunner kommune 84 628 83 500 84 025 88 717 88 815
Nord-Aurdal kommune 69 010 73 540 74 549 82 106 86 429
Nord-Fron kommune 95 016 100 383 104 349 109 405 111 685
Nordre Land kommune 89 250 92 947 94 598 97 786 96 839
Ringebu kommune 92 564 99 387 101 368 106 473 108 504
Sel kommune 96 004 97 137 98 013 98 529 103 312
Skjåk kommune 97 895 107 405 112 503 127 753 128 211
Søndre Land kommune 98 739 100 793 102 002 109 850 118 693
Sør-Aurdal kommune 104 731 106 292 106 044 119 655 126 796
Sør-Fron kommune 120 298 124 495 118 512 116 275 117 975
Vang kommune 135 290 136 321 129 631 118 905 114 271
Vestre Slidre kommune 115 111 110 389 112 442 115 429 104 137
Vestre Toten kommune 83 157 89 969 94 770 98 251 101 338
Vågå kommune 87 286 93 726 97 670 100 673 107 861
Østre Toten kommune 92 655 100 589 103 053 106 785 112 461
Øyer kommune 96 108 100 657 104 866 105 761 109 755
Øystre Slidre kommune 92 493 97 712 103 620 105 460 105 843
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Dovre kommune 84,2 84,0 84,8 84,1 86,0
Etnedal kommune 78,0 78,9 80,6 78,6 76,9
Gausdal kommune 77,7 80,0 82,3 82,9 87,0
Gjøvik kommune 76,6 78,4 81,5 84,1 83,7
Gran kommune 85,5 88,6 89,5 88,5 89,6
Jevnaker kommune 78,6 79,7 82,1 85,1 87,3
Lesja kommune 80,7 81,5 80,6 82,8 87,1
Lillehammer kommune 73,8 72,8 74,2 74,0 80,3
Lom kommune 83,9 85,3 79,5 83,4 82,2
Lunner kommune 84,0 86,7 85,0 85,3 85,4
Nord-Aurdal kommune 73,3 70,3 72,4 75,6 70,8
Nord-Fron kommune 81,9 83,0 82,8 85,7 83,7
Nordre Land kommune 79,5 81,4 82,6 84,8 83,3
Ringebu kommune 78,3 81,4 79,6 84,9 82,0
Sel kommune 83,3 81,1 81,9 83,7 84,4
Skjåk kommune 76,3 76,5 78,1 79,9 78,5
Søndre Land kommune 80,6 82,2 86,6 90,0 87,7
Sør-Aurdal kommune 83,0 86,9 85,2 88,3 92,4
Sør-Fron kommune 91,4 95,4 83,9 87,4 85,9
Vang kommune 83,5 80,1 78,4 81,7 69,5
Vestre Slidre kommune 94,2 89,2 93,4 94,1 87,4
Vestre Toten kommune 85,9 85,7 86,1 84,9 83,1
Vågå kommune 75,2 76,5 76,8 75,2 77,0
Østre Toten kommune 83,3 84,4 84,0 84,6 85,6
Øyer kommune 83,4 79,8 73,5 79,1 78,9
Øystre Slidre kommune 72,7 71,1 71,1 74,0 70,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Dovre kommune 660 1 004 408 925 1 073
Etnedal kommune 2 152 3 549 2 185 2 983 1 262
Gausdal kommune 567 727 927 2 175 1 288
Gjøvik kommune 1 339 698 414 693 693
Gran kommune 822 947 1 231 719 1 479
Jevnaker kommune 646 1 149 839 673 1 593
Lesja kommune 387 250 284 649 1 229
Lillehammer kommune 406 564 704 377 817
Lom kommune 751 2 084 652 567 550
Lunner kommune 1 673 1 298 1 562 1 214 1 365
Nord-Aurdal kommune 526 1 078 481 1 154 1 591
Nord-Fron kommune 1 458 1 425 1 197 965 2 047
Nordre Land kommune 930 774 1 327 3 061 1 640
Ringebu kommune 3 493 1 836 1 537 2 471 1 644
Sel kommune 317 565 611 1 311 628
Skjåk kommune 687 753 631 918 627
Søndre Land kommune 777 991 1 618 1 739 787
Sør-Aurdal kommune 621 1 779 708 1 279 1 227
Sør-Fron kommune 2 394 839 2 646 1 894 2 272
Vang kommune 650 288 2 233 1 146 413
Vestre Slidre kommune 422 870 658 1 185 1 464
Vestre Toten kommune 229 313 446 612 817
Vågå kommune 701 203 675 897 490
Østre Toten kommune 290 625 452 1 929 707
Øyer kommune 444 369 220 1 397 1 270
Øystre Slidre kommune 1 390 1 460 1 200 967 1 050
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Dovre kommune 2 878 2 828 2 724 3 372 3 749
Etnedal kommune 2 123 2 887 1 921 2 608 2 980
Gausdal kommune 1 557 2 010 1 871 1 823 1 749
Gjøvik kommune 1 518 1 547 1 313 1 467 1 494
Gran kommune 1 539 1 463 1 414 1 325 1 365
Jevnaker kommune 1 985 2 005 1 907 2 065 2 059
Lesja kommune 2 867 2 849 2 641 2 603 2 387
Lillehammer kommune 1 219 1 382 1 183 980 1 171
Lom kommune 2 941 2 873 2 350 2 178 2 303
Lunner kommune 1 431 1 534 1 767 1 619 1 271
Nord-Aurdal kommune 1 208 1 665 1 434 1 391 1 089
Nord-Fron kommune 1 975 2 193 1 979 2 246 1 719
Nordre Land kommune 1 436 1 655 2 000 1 842 1 657
Ringebu kommune 2 549 1 962 1 964 2 053 1 990
Sel kommune 917 1 461 1 353 1 483 1 507
Skjåk kommune 1 786 1 858 1 869 2 004 1 806
Søndre Land kommune 1 509 1 814 1 776 2 109 1 739
Sør-Aurdal kommune 1 640 1 865 1 956 1 577 1 766
Sør-Fron kommune 2 142 2 239 2 306 2 811 3 373
Vang kommune 3 267 3 508 3 657 3 664 2 962
Vestre Slidre kommune 1 478 1 561 1 487 1 705 2 742
Vestre Toten kommune 969 1 273 1 382 1 325 1 495
Vågå kommune 1 729 2 017 2 534 3 184 2 515
Østre Toten kommune 971 1 276 1 267 1 289 1 932
Øyer kommune 1 260 1 097 1 036 890 994
Øystre Slidre kommune 1 363 1 689 1 896 1 618 1 460
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no