Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 3450
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 133 622 138 193 139 964 143 036 150 720
Lønnsutgifter per elev 100 020 107 027 107 467 111 065 117 725
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,9 80,6 78,6 76,9 73,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 3 549 2 185 2 983 1 262 733
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 887 1 921 2 608 2 980 2 243
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no