Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 0541
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2013 2014 2015 2016 2017
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Dovre kommune 105 048 113 128 115 724 125 918 143 082
Etnedal kommune 97 767 102 602 106 017 106 536 110 123
Gausdal kommune 92 397 101 133 107 897 111 503 115 312
Gjøvik kommune 84 093 89 622 91 733 96 205 97 212
Gran kommune 88 450 92 576 96 607 99 358 100 219
Jevnaker kommune 83 849 89 213 93 844 95 716 103 045
Lesja kommune 103 371 106 812 105 831 112 427 118 245
Lillehammer kommune 83 192 83 774 83 726 85 175 88 692
Lom kommune 103 257 111 161 115 967 111 001 115 100
Lunner kommune 84 484 82 419 84 872 87 941 88 111
Nord-Aurdal kommune 69 981 75 741 78 542 85 326 90 352
Nord-Fron kommune 95 266 99 892 104 326 107 728 112 806
Nordre Land kommune 89 491 90 569 93 937 98 179 96 743
Ringebu kommune 96 013 101 516 104 566 109 923 110 757
Sel kommune 96 163 97 451 99 444 98 935 103 484
Skjåk kommune 97 332 106 633 111 598 128 111 127 895
Søndre Land kommune 99 175 98 582 100 868 110 295 117 760
Sør-Aurdal kommune 98 606 102 016 100 339 113 010 120 576
Sør-Fron kommune 117 739 119 466 121 592 114 775 116 817
Vang kommune 133 645 135 629 132 981 122 552 114 515
Vestre Slidre kommune 111 199 106 951 108 810 139 163 111 638
Vestre Toten kommune 79 064 85 352 90 643 94 140 100 231
Vågå kommune 91 468 97 495 101 419 106 520 112 886
Østre Toten kommune 91 757 99 477 101 479 106 680 111 996
Øyer kommune 98 124 104 175 106 488 107 631 111 419
Øystre Slidre kommune 89 119 93 560 98 458 100 133 100 385
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Dovre kommune 18 671 20 711 22 190 27 509 20 670
Etnedal kommune 29 509 30 958 31 908 33 479 32 994
Gausdal kommune 22 973 22 753 22 720 26 058 24 932
Gjøvik kommune 18 593 19 431 19 385 18 523 19 671
Gran kommune 19 055 19 905 20 098 23 017 23 861
Jevnaker kommune 17 860 19 303 19 124 18 395 17 836
Lesja kommune 25 910 28 119 28 119 29 763 28 383
Lillehammer kommune 21 097 22 106 22 195 21 409 20 711
Lom kommune 27 416 26 573 27 080 22 360 23 298
Lunner kommune 24 563 23 662 23 786 24 045 24 209
Nord-Aurdal kommune 18 556 22 523 22 523 18 189 23 083
Nord-Fron kommune 19 424 20 859 21 589 22 542 22 971
Nordre Land kommune 24 658 28 496 29 021 23 169 24 689
Ringebu kommune 20 980 20 375 20 844 23 026 24 081
Sel kommune 22 320 22 630 23 038 23 145 23 435
Skjåk kommune 27 159 29 552 30 016 28 917 31 465
Søndre Land kommune 23 768 25 774 25 354 24 748 28 408
Sør-Aurdal kommune 28 534 24 973 25 669 27 442 28 497
Sør-Fron kommune 25 016 24 444 24 511 24 463 25 688
Vang kommune 35 814 40 523 41 722 31 333 54 349
Vestre Slidre kommune 25 645 24 473 25 047 9 469 27 645
Vestre Toten kommune 17 988 19 017 18 980 21 556 21 944
Vågå kommune 22 747 24 230 24 230 26 410 26 176
Østre Toten kommune 19 306 20 122 20 338 20 898 21 683
Øyer kommune 22 608 25 263 26 504 36 479 38 362
Øystre Slidre kommune 33 386 36 151 36 980 38 466 45 649
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no