Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Etnedal kommune
Kommunenr 0541
Alle grunnskoler med adresse i Etnedal kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2013 2014 2015 2016 2017
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 97 767 102 602 106 017 106 536 110 123
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 29 509 30 958 31 908 33 479 32 994
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no