Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Etne kommune
Kommunenr 1211
Alle grunnskoler med adresse i Etne kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 117 273 120 518 125 174 123 766 129 487
Lønnsutgifter per elev 98 352 100 695 104 348 102 866 109 933
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,7 84,0 84,7 84,1 88,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 311 467 674 875 623
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 983 950 1 117 1 190 907
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no