Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Engerdal kommune
Kommunenr 3425
Alle grunnskoler med adresse i Engerdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 193 458 198 344 205 666 223 930 183 518
Lønnsutgifter per elev 151 309 151 567 158 888 171 425 144 306
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 114,3 118,4 118,1 119,6 96,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 007 2 313 1 412 3 578 1 255
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 583 2 582 2 219 4 087 2 423
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no