Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Engerdal kommune
Kommunenr 3425
Alle grunnskoler med adresse i Engerdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 183 581 193 458 198 344 205 666 223 930
Lønnsutgifter per elev 139 238 151 309 151 567 158 888 171 425
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 113,6 114,3 118,4 118,1 119,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 407 1 007 2 313 1 412 3 578
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 901 2 583 2 582 2 219 4 087
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no