Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Elverum kommune
Kommunenr 3420
Alle grunnskoler med adresse i Elverum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 103 524 108 301 115 066 118 098 124 881
Lønnsutgifter per elev 86 451 87 341 92 682 95 974 100 418
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,7 90,5 91,2 89,5 89,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 863 866 991 614 1 023
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 120 1 320 1 409 1 115 1 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no