Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Elverum kommune
Kommunenr 0427
Alle grunnskoler med adresse i Elverum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 103 987 103 524 108 301 115 066 118 098
Lønnsutgifter per elev 86 478 86 451 87 341 92 682 95 974
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,5 91,7 90,5 91,2 89,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 763 863 866 991 614
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 156 1 120 1 320 1 409 1 115
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no