Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eigersund kommune
Kommunenr 1101
Alle grunnskoler med adresse i Eigersund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 120 949 117 307 122 103 124 760 130 245
Lønnsutgifter per elev 103 795 101 066 103 841 106 022 106 182
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,7 87,8 88,3 88,7 84,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 560 820 705 867 492
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 425 1 359 2 056 1 701 1 716
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no