Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 0237
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 90 849 90 951 91 564 96 776 99 581
Lønnsutgifter per elev 75 914 76 334 75 607 77 900 79 860
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 85,1 84,7 83,5 82,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 553 669 688 613 664
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 858 1 072 1 088 1 102 1 062
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no