Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 91 564 96 776 99 581 105 723 111 811
Lønnsutgifter per elev 75 607 77 900 79 860 84 400 89 928
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,7 83,5 82,7 82,1 83,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 688 613 664 751 773
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 088 1 102 1 062 1 029 1 247
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no