Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 90 951 91 564 96 776 99 581 105 723
Lønnsutgifter per elev 76 334 75 607 77 900 79 860 84 400
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,1 84,7 83,5 82,7 82,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 669 688 613 664 751
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 072 1 088 1 102 1 062 1 029
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no