Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eidskog ungdomsskole
Skolebakken 16
2230 SKOTTERUD
Org.nr 975290360
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Eidskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Eidskog ungdomsskole
Eidskog kommune 120 608 136 162 144 950 149 237 153 045
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Eidskog ungdomsskole
Eidskog kommune 93 988 104 276 112 658 116 919 119 751
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Eidskog ungdomsskole
Eidskog kommune 80,1 80,3 83,7 84,8 82,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Eidskog ungdomsskole
Eidskog kommune 629 2 532 1 290 1 210 665
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Eidskog ungdomsskole
Eidskog kommune 1 638 2 165 1 976 1 478 1 824
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no