Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eidskog kommune
Kommunenr 3416
Alle grunnskoler med adresse i Eidskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 120 608 136 162 144 950 149 237 153 045
Lønnsutgifter per elev 93 988 104 276 112 658 116 919 119 751
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,1 80,3 83,7 84,8 82,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 629 2 532 1 290 1 210 665
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 638 2 165 1 976 1 478 1 824
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no