Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eidfjord kommune
Kommunenr 1232
Alle grunnskoler med adresse i Eidfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 206 210 235 222 251 752 233 313 243 976
Lønnsutgifter per elev 173 633 188 812 200 696 185 644 194 442
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 81,1 81,4 80,5 82,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 966 886 1 593 920 1 298
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 599 2 516 4 574 3 834 2 424
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no