Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eidebakken skole
Skoleveien 29
9060 LYNGSEIDET
Org.nr 974062712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lyngen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Eidebakken skole
Lyngen kommune 151 764 158 031 168 765 178 492 190 228
Troms Romsa fylke 114 359 117 801 123 637 126 745 131 874
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Eidebakken skole
Lyngen kommune 112 286 117 186 121 846 130 661 136 831
Troms Romsa fylke 87 116 90 583 96 190 98 463 102 899
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Eidebakken skole
Lyngen kommune 75,3 75,4 74,7 76,1 75,1
Troms Romsa fylke 78,0 79,0 81,1 81,2 81,8
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Eidebakken skole
Lyngen kommune 639 300 668 695 681
Troms Romsa fylke 827 953 1 158 1 022 1 077
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Eidebakken skole
Lyngen kommune 2 045 1 879 1 886 2 026 2 608
Troms Romsa fylke 1 611 1 538 1 748 1 816 1 671
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no