Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eide kommune
Kommunenr 1551
Alle grunnskoler med adresse i Eide kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 119 051 114 864 122 908 130 085 139 624
Lønnsutgifter per elev 96 500 94 355 101 849 107 169 115 143
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,8 88,2 91,8 92,0 90,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 668 352 1 112 745 1 557
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 224 1 832 1 594 1 884 1 713
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no