Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eide kommune (utgått)
Kommunenr 1551
Kun utgåtte skoler med adresse i Eide kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 114 864 122 908 130 085 139 624 149 682
Lønnsutgifter per elev 94 355 101 849 107 169 115 143 126 295
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,2 91,8 92,0 90,0 92,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 352 1 112 745 1 557 465
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 832 1 594 1 884 1 713 2 043
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no