Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eid kommune (utgått)
Kommunenr 1443
Kun utgåtte skoler med adresse i Eid kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 96 445 100 568 103 417 111 717 115 152
Lønnsutgifter per elev 80 540 84 799 86 315 92 554 95 827
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,2 81,4 83,9 85,7 86,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 534 463 856 1 193 870
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 723 1 806 1 780 1 960 1 891
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no