Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Eid kommune
Kommunenr 1443
Alle grunnskoler med adresse i Eid kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 93 479 96 445 100 568 103 417 111 717
Lønnsutgifter per elev 77 054 80 540 84 799 86 315 92 554
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,1 81,2 81,4 83,9 85,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 653 534 463 856 1 193
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 661 1 723 1 806 1 780 1 960
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no