Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Dyrøy kommune
Kommunenr 1926
Alle grunnskoler med adresse i Dyrøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 136 266 137 651 136 228 137 164 149 212
Lønnsutgifter per elev 104 216 108 123 106 770 105 308 115 263
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,1 86,2 90,1 91,7 88,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 519 714 796 471 920
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 685 1 362 1 109 1 256 1 576
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no