Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Drivdalen skole
Eventyrstien 3a
7345 DRIVA
Org.nr 975282651
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Drivdalen skole
Oppdal kommune 111 523 113 672 121 293 118 325 124 004
Trøndelag fylke 123 789
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Drivdalen skole
Oppdal kommune 83 593 85 040 89 151 89 947 93 932
Trøndelag fylke 97 586
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Drivdalen skole
Oppdal kommune 75,3 75,8 75,3 78,0 77,7
Trøndelag fylke 83,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Drivdalen skole
Oppdal kommune 978 1 518 1 446 747 1 026
Trøndelag fylke 1 009
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Drivdalen skole
Oppdal kommune 2 264 1 996 1 747 1 621 1 944
Trøndelag fylke 1 360
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no