Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Drangedal kommune
Kommunenr 3815
Alle grunnskoler med adresse i Drangedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 117 428 125 756 135 342 152 418 141 890
Lønnsutgifter per elev 94 267 99 505 101 885 104 068 106 747
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,5 84,9 79,9 76,1 79,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 289 296 380 643 477
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 293 1 603 1 803 1 367 1 373
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no