Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Drammen kommune
Kommunenr 0602
Alle grunnskoler med adresse i Drammen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 82 879 109 224 90 987 94 069 99 365
Lønnsutgifter per elev 60 958 64 344 66 334 69 001 73 818
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 70,6 72,1 73,1 73,7 75,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 854 648 1 175 753 837
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 221 1 074 1 663 1 473 1 339
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no