Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Dovre kommune
Kommunenr 0511
Alle grunnskoler med adresse i Dovre kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 133 855 138 605 153 411 163 768 170 662
Lønnsutgifter per elev 113 020 115 711 124 713 138 063 141 772
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 84,8 84,1 86,0 83,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 004 408 925 1 073 1 625
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 828 2 724 3 372 3 749 3 650
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no