Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Dønna kommune
Kommunenr 1827
Alle grunnskoler med adresse i Dønna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 173 860 184 415 188 322 191 996 211 514
Lønnsutgifter per elev 127 393 139 264 142 732 149 503 161 247
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 67,8 74,7 77,7 78,8 74,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 946 1 056 1 701 1 110 1 918
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 263 2 528 3 074 1 945 2 206
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no