Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Dønna kommune
Kommunenr 1827
Alle grunnskoler med adresse i Dønna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 184 415 188 322 191 996 211 514 234 432
Lønnsutgifter per elev 139 264 142 732 149 503 161 247 179 281
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,7 77,7 78,8 74,9 76,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 056 1 701 1 110 1 918 2 446
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 528 3 074 1 945 2 206 1 763
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no