Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Kommunenr 1850
Alle grunnskoler med adresse i Divtasvuodna - Tysfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 168 233 161 499 171 789 169 087 155 321
Lønnsutgifter per elev 135 242 129 400 136 388 134 578 128 103
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,3 83,5 82,7 82,9 85,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 574 70 941 879 0
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 939 2 169 1 987 1 985 1 614
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no