Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått)
Kommunenr 1850
Kun utgåtte skoler med adresse i Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 161 499 171 789 169 087 155 321 129 529
Lønnsutgifter per elev 129 400 136 388 134 578 128 103 97 051
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,5 82,7 82,9 85,2 63,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 70 941 879 0 866
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 169 1 987 1 985 1 614 2 674
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no