Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Deatnu - Tana kommune
Kommunenr 2025
Alle grunnskoler med adresse i Deatnu - Tana kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 181 754 183 771 200 423 200 260 214 438
Lønnsutgifter per elev 140 243 144 340 155 010 155 668 149 826
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,8 93,6 91,8 93,9 83,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 645 165 371 305 1 558
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 945 1 109 1 383 2 634 2 559
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no