Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Deatnu - Tana kommune
Kommunenr 2025
Alle grunnskoler med adresse i Deatnu - Tana kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Deatnu - Tana kommune 181 754 183 771 200 423 200 260 214 438
Finnmark Finnmárku fylke 128 456 132 477 138 742 145 845 151 052
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Deatnu - Tana kommune 140 243 144 340 155 010 155 668 149 826
Finnmark Finnmárku fylke 103 030 105 737 109 203 114 240 118 214
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Deatnu - Tana kommune 90,8 93,6 91,8 93,9 83,8
Finnmark Finnmárku fylke 84,4 83,7 83,3 84,7 85,0
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Deatnu - Tana kommune 645 165 371 305 1 558
Finnmark Finnmárku fylke 727 810 1 057 1 159 1 146
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Deatnu - Tana kommune 1 945 1 109 1 383 2 634 2 559
Finnmark Finnmárku fylke 1 702 1 755 1 723 1 953 2 041
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no