Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Deatnu - Tana kommune
Kommunenr 2025
Alle grunnskoler med adresse i Deatnu - Tana kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Alta kommune 112 525 114 222 122 663 126 080 126 454
Berlevåg kommune 159 614 169 131 184 620 227 492 251 852
Båtsfjord kommune 123 615 133 226 132 767 146 024 157 422
Deatnu - Tana kommune 181 754 183 771 200 423 200 260 214 438
Gamvik kommune 190 421 209 846 213 540 214 250 216 144
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 136 567 142 371 132 911 138 183 148 985
Hammerfest kommune 127 315 132 646 134 718 138 326 141 964
Hasvik kommune 179 185 179 990 186 882 198 675 210 965
Kárášjohka - Karasjok kommune 137 795 139 517 154 324 170 372 173 060
Kvalsund kommune 199 407 189 346 196 421 215 777 232 450
Lebesby kommune 127 675 145 112 152 641 172 810 186 160
Loppa kommune 189 340 229 854 249 037 283 795 260 093
Måsøy kommune 175 017 177 884 194 077 189 591 184 469
Nordkapp kommune 101 198 116 746 120 969 128 445 136 232
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 131 207 151 817 167 376 175 961 181 827
Sør-Varanger kommune 134 610 136 117 142 857 151 533 162 402
Unjárga - Nesseby kommune 223 654 196 212 184 888 179 757 191 843
Vadsø kommune 114 212 109 383 112 091 123 818 131 408
Vardø kommune 122 724 128 544 133 628 155 457 153 088
Lønnsutgifter per elev
Alta kommune 90 613 92 102 96 035 101 190 101 238
Berlevåg kommune 125 192 135 905 140 395 154 175 169 387
Båtsfjord kommune 103 234 113 395 109 213 118 046 126 912
Deatnu - Tana kommune 140 243 144 340 155 010 155 668 149 826
Gamvik kommune 152 624 162 833 178 759 161 455 152 031
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 114 567 115 337 110 833 115 367 125 918
Hammerfest kommune 99 559 101 117 102 761 106 342 110 534
Hasvik kommune 139 630 140 230 147 345 163 194 166 996
Kárášjohka - Karasjok kommune 115 371 115 402 125 793 139 806 142 862
Kvalsund kommune 154 450 145 137 147 431 166 147 173 834
Lebesby kommune 99 781 111 970 119 909 129 335 146 861
Loppa kommune 151 567 178 712 194 623 221 494 201 590
Måsøy kommune 136 483 139 618 148 869 145 569 142 835
Nordkapp kommune 83 515 89 589 92 181 100 193 105 408
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 108 052 125 480 137 612 137 790 140 768
Sør-Varanger kommune 104 437 107 162 111 391 117 212 127 750
Unjárga - Nesseby kommune 175 402 140 425 130 110 130 215 146 193
Vadsø kommune 95 812 93 666 91 957 94 485 99 802
Vardø kommune 98 585 101 162 107 161 117 989 121 296
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alta kommune 84,3 83,9 83,9 88,6 89,2
Berlevåg kommune 83,3 81,6 72,0 65,2 66,0
Båtsfjord kommune 88,2 90,6 88,0 87,1 89,1
Deatnu - Tana kommune 90,8 93,6 91,8 93,9 83,8
Gamvik kommune 79,0 75,6 82,9 76,9 72,1
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 93,7 91,9 94,8 97,1 96,4
Hammerfest kommune 79,2 77,4 77,2 78,0 79,9
Hasvik kommune 82,9 83,2 84,8 83,6 81,9
Kárášjohka - Karasjok kommune 96,0 91,8 89,6 91,5 94,1
Kvalsund kommune 81,8 81,5 80,1 83,2 80,0
Lebesby kommune 76,8 77,3 80,9 78,2 85,5
Loppa kommune 77,3 76,8 82,1 76,9 80,3
Måsøy kommune 79,5 83,2 80,8 81,6 80,9
Nordkapp kommune 87,1 80,0 79,3 79,2 79,0
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 87,0 90,7 95,7 99,4 93,0
Sør-Varanger kommune 78,8 80,0 78,5 79,7 82,3
Unjárga - Nesseby kommune 99,8 85,6 82,6 99,8 89,2
Vadsø kommune 91,0 92,6 88,8 83,9 83,4
Vardø kommune 81,4 72,1 74,8 75,4 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alta kommune 495 470 837 585 707
Berlevåg kommune 520 428 169 1 294 2 674
Båtsfjord kommune 538 343 434 1 092 1 287
Deatnu - Tana kommune 645 165 371 305 1 558
Gamvik kommune 1 797 870 162 480 1 697
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 315 3 031 339 815 375
Hammerfest kommune 709 926 1 292 1 351 1 567
Hasvik kommune 1 976 2 204 2 522 2 560 2 895
Kárášjohka - Karasjok kommune 613 461 1 465 345 684
Kvalsund kommune 2 000 957 1 151 1 864 3 247
Lebesby kommune 657 742 633 2 502 2 146
Loppa kommune 697 710 802 813 895
Måsøy kommune 1 942 652 1 131 397 536
Nordkapp kommune 54 164 59 437 550
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 451 1 628 2 115 2 587 1 639
Sør-Varanger kommune 767 632 1 624 689 898
Unjárga - Nesseby kommune 3 486 2 065 6 052 4 484 3 444
Vadsø kommune 1 357 1 154 603 1 140 1 486
Vardø kommune 937 1 009 1 412 9 838 1 892
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alta kommune 1 287 1 206 1 129 1 161 1 226
Berlevåg kommune 1 907 1 311 2 241 1 871 1 528
Båtsfjord kommune 2 401 1 916 2 279 2 861 3 707
Deatnu - Tana kommune 1 945 1 109 1 383 2 634 2 559
Gamvik kommune 2 668 4 859 2 719 3 560 3 278
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 1 329 1 825 1 432 1 567 1 452
Hammerfest kommune 1 867 2 292 2 028 1 866 1 989
Hasvik kommune 3 036 3 039 2 810 3 273 3 432
Kárášjohka - Karasjok kommune 1 596 1 843 1 651 1 676 1 920
Kvalsund kommune 3 129 2 512 3 058 3 427 2 849
Lebesby kommune 2 306 2 334 2 667 3 501 3 549
Loppa kommune 3 451 4 068 3 153 4 987 3 241
Måsøy kommune 1 633 1 397 1 414 1 417 1 708
Nordkapp kommune 1 491 1 367 1 597 1 754 1 563
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 2 032 2 339 3 388 4 258 3 016
Sør-Varanger kommune 1 604 1 725 1 711 1 819 1 920
Unjárga - Nesseby kommune 1 928 2 106 2 259 2 668 3 575
Vadsø kommune 1 946 1 845 1 724 2 593 3 692
Vardø kommune 1 761 1 992 1 861 1 888 1 744
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no