Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Deatnu - Tana kommune
Kommunenr 2025
Alle grunnskoler med adresse i Deatnu - Tana kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2013 2014 2015 2016 2017
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Deatnu - Tana kommune 139 070 141 256 152 178 153 428 153 436
Finnmark Finnmárku fylke 102 331 106 247 111 170 116 000 120 098
Nasjonalt 82 990 86 070 88 276 91 130 94 184
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Deatnu - Tana kommune 42 696 42 439 44 011 46 892 60 931
Finnmark Finnmárku fylke 26 128 26 231 26 533 29 841 30 955
Nasjonalt 18 937 19 560 19 475 21 078 21 999
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no