Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Deanu SÀmeskuvla
Tana Bru
9845 TANA
Org.nr 975299686
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Deanu SÀmeskuvla
Tana kommune 183 771 200 423 200 260 214 438 216 406
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Deanu SÀmeskuvla
Tana kommune 144 340 155 010 155 668 149 826 168 088
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Deanu SÀmeskuvla
Tana kommune 93,6 91,8 93,9 83,8 92,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Deanu SÀmeskuvla
Tana kommune 165 371 305 1 558 1 044
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Deanu SÀmeskuvla
Tana kommune 1 109 1 383 2 634 2 559 2 290
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no