Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Daltun Oppvekstsenter - Avd skole
Seilandsveien 310
9609 NORDRE SEILAND
Org.nr 975299775
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Daltun Oppvekstsenter - Avd skole
Hammerfest kommune 127 315 132 646 134 718 138 326 141 964
Finnmark Finnmárku fylke 128 456 132 477 138 742 145 845 151 052
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Daltun Oppvekstsenter - Avd skole
Hammerfest kommune 99 559 101 117 102 761 106 342 110 534
Finnmark Finnmárku fylke 103 030 105 737 109 203 114 240 118 214
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Daltun Oppvekstsenter - Avd skole
Hammerfest kommune 79,2 77,4 77,2 78,0 79,9
Finnmark Finnmárku fylke 84,4 83,7 83,3 84,7 85,0
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Daltun Oppvekstsenter - Avd skole
Hammerfest kommune 709 926 1 292 1 351 1 567
Finnmark Finnmárku fylke 727 810 1 057 1 159 1 146
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Daltun Oppvekstsenter - Avd skole
Hammerfest kommune 1 867 2 292 2 028 1 866 1 989
Finnmark Finnmárku fylke 1 702 1 755 1 723 1 953 2 041
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no