Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Dalsbygda skole
Dalsbygda
2550 OS I ØSTERDALEN
Org.nr 975273563
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Dalsbygda skole
Os kommune 132 558 144 363 144 956 160 777 180 792
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Dalsbygda skole
Os kommune 101 808 109 933 109 881 119 387 133 113
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Dalsbygda skole
Os kommune 76,1 76,8 75,5 73,6 74,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Dalsbygda skole
Os kommune 247 145 1 186 1 701 1 375
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Dalsbygda skole
Os kommune 2 024 2 786 2 806 2 573 2 728
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no