Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Buvik skole
Ørabakken
7350 BUVIKA
Org.nr 974563215
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Buvik skole
Skaun kommune 104 449 113 826 120 696 125 328 129 885
Trøndelag fylke 123 789 127 888
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Buvik skole
Skaun kommune 82 523 88 611 93 510 99 627 104 645
Trøndelag fylke 97 586 101 181
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Buvik skole
Skaun kommune 84,3 82,1 81,8 84,4 84,9
Trøndelag fylke 83,4 83,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Buvik skole
Skaun kommune 924 639 732 521 287
Trøndelag fylke 1 009 1 015
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Buvik skole
Skaun kommune 1 165 1 726 1 731 1 265 1 347
Trøndelag fylke 1 360 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no