Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke
Alle grunnskoler med adresse i Buskerud fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 96 540 99 512 107 376 107 042 109 888
Lønnsutgifter per elev 75 026 77 861 79 173 81 956 84 081
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,7 78,9 78,4 78,8 79,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 895 904 1 076 1 142 1 015
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 371 1 322 1 348 1 458 1 407
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no