Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 99 512 107 376 107 042 109 888 113 582
Lønnsutgifter per elev 77 861 79 173 81 956 84 081 87 261
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,9 78,4 78,8 79,0 79,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 904 1 076 1 142 1 015 938
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 322 1 348 1 458 1 407 1 222
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no