Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 107 376 107 042 109 888 113 582 120 705
Lønnsutgifter per elev 79 173 81 956 84 081 87 261 92 108
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,4 78,8 79,0 79,3 80,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 076 1 142 1 015 938 1 141
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 348 1 458 1 407 1 222 1 263
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no